Predavanje Žene na poštanskim markama u Srbiji i Crnoj Gori (2006-2018) organizovale smo je 20. marta 2019. godine u Galeriji likovne umetnosti – poklon zbirka Rajka Mamužića u Novom Sadu u okviru ciklusa Znamenite žene XX veka.

Na predavanju su govorile dr Ervina Dabižinović, prof. dr Svenka Savić i dr Margareta Bašaragin.