Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Prof. dr Viktorija Aladžić

Od pločnika do budoara – prostorne mogućnosti žene u 19. veku  

Dr Margareta Bašaragin

O metodu životne priče: Razgovor sa umetnicom Editom Kadirić  

  Edita Kadirić

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

 

subota, 20. maj 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Prof. dr Viktorija Aladžić vanredna je profesorka Građevinskog fakulteta Subotica, Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u naučnoj oblasti prostornog planiranja. Pored naučnog rada aktivno je inicirala kampanje za zaštitu graditeljske baštine Subotice i Vojvodine.

Edita Kadirić je vizuelna umetnica. Stekla je visoko obrazovanje iz domena vizuelnih umetnosti (Akademija umetnosti Novi Sad, FLU Beograd, i Fakultet lepih umetnosti Barcelona). Izlagala je na mnogim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada. Živi i stvara u Francuskoj, Španiji i Srbiji (www.editakadiric.net www.editakadiric.net/portfolio/).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.