SARADNJA

1. Saradnja sa "Fondacijom 021" iz Novog Sada na ostvarenju projekta Rodna diskriminacija u medijima.

2. Saradnja sa Centorom “Živeti uspravno” iz Novog Sada na štampanju knjige:

Milica Mima Ružičić-Novković, IZBORITI SE ZA IZBOR: ŽIVOTNA PRIČA GORDANE RAJKOV
Centar Živeti uspravno, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Udruženje “Ženske studije i istraživanja”
Futura publikacije, Novi Sad, 2017. str. 150. (maj) - SAŽETAK

3. Saradnja sa "Zavodom za ravnopravnost polova" na štampanju knjiga

4. Saradnja sa "Centrom za ženske studije" iz Beograda

5. Saradnja sa "Žene u crnom" iz Beograda