POLAZNICE/CI

Podaci o diplomiranim polaznicama  i polaznicima prema polu, uzrastu i obrazovanju

Adrese diplomiranih studentkinja i studenata


Polaznice o Studijama...

Radoznala sam da otkrijem koji je to deo mene ostao neiskorišćen do sada.
(Čila David)

A zašto želim da naučim? Pa, mislim da onda nešto mogu i da promenim ...
(Marina Drakić)

Predavanje me je podstaklo na razmišljanje u novom pravcu, te želim i dalje u tom smeru da širim svoje vidike. Ne bi li stvorila oko sebe zdravu zajednicu za življenje.
(Ivana Đukić)

Smatram da ove Studije pružaju mogućnost akumalacije novih saznanja, a samim tim i novo viđenje sveta.
(Neva Đuranović – Sabo)

... Otkrila sam da volim da slušam žene i da njihove priče učinim dostupnim svim ljudima. Kada mi je baka, čiju sam biografiju radila, preminula, proširilo mi se shvatanje o tome koliko je ogroman značaj projekta Vojvođanke i projekata sličnih ovome i koliko je važan prenos znanja žena jedne generacije na drugu.
(Snežana Keco)

Posle više od jedne decenije provedene u kući, baveći se odgojem dece i poslovima oko domaćinstva, napokon vidim mogućnost da upišem rodne studije zasitim sopstvene ambicije.
(Verica Kovačević)

Nekoliko predavanja koje sam slušala izazvala su u meni vrstu otpora prema stvarnom svetu i životu koji živim. Da bih nakon izvesnog vremena shvatila da je ta stvarnost neminovna i da ove studije mogu samo da mi pomognu da lakše shvatim moju ulogu u njoj. ... Naravno, i sklopljenih očiju se vidi da ravnopravnost ne postoji.
(Gordana Bursać)

Nezadovoljna tretmanom crkve kao institucije prema ženi, posle godinu i po dana sam napustila teologiju.
(Čarna Ćosić)

Ponekad kod sebe uočim razliku između reči i dela, pa tako jedno mislim, a drugo, zato što tako treba, radim. Upravo ovakvi problemi podstakli su me da se upišem na Ženske studije.
(Tamara Vasin)

Muški ustrojen svet, ne samo da nije na korist žena i dece, već nije ni na korist muškarca.
(Jasna Milanović)

Razgovarajući sa ženama žrtvama nasilja uvidela sam da ih je u takvu životnu situaciju devolo nepoznavanje životnih mogućnosti koje mogu imati. [...] Naše se žene, u većini slučajeva, ne vaspitaju tako da budu svesne da mogu da se ostvaruju kroz život samostalno.
(Dragana Božić)

Naime, smatram da su ostali programi u velikoj meri, ako ne i sasvim, zanemarili važan aspekt - aspekt žene. Stoga, osećam se, na neki način, uskraćenom za ta znanja. [...] Razvijanje svesti o položaju i mogućnostima u društvu, te usavršavanje sposobnosti i kreativnosti, stvari su koje želim da prepoznam kod sebe i drugih.
(Senka Vračarić)

Smeta mi još uvek prisutno mišljenje da je ženama mesto u kući, te da zavise od muškaraca, što je trebalo da bude odavno prevaziđeno. Takođe mi para uši kada u svakodnevnoj komunikaciji čujem izjave i obraćanje ženama u muškom rodu (lični primer: kada me komšinica otpozdravi sa zdravo sine!?).
(Tamara Stojković)

U raznim situacijama i aktivnostima se svaka greška žene protumači kao prirodna nesposobnost svih žena. Ono što me posebno iznenađuje je da često i same žene govore loše o ženama. [...] čini mi se da teme koje se obrađuju na Ženskim studijama i istraživanjima mogu da mi obezbede da u svom budućem poslu ispravno vršim procene i donosim odluke ne čineći nepravdu nikome.
(Jelena Subotički)

Mogućnost da vidim i drugu stranu ogledala. Pokušaću da pokrenem usnule ženske snage, i sopstvene i tuđe, kojih nismo ni svesne.
(Slađana Vagurić)


vrati se na vrh