Obrazovni program

Ženske studije i istraživanja su osnovane u 1997. godini, a prva predavanja i aktivnosti počinju u februaru mesecu u dva prostora: Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji i na Filozofskom fakultetu u okviru nedeljnih tribina (sredom u podne pod nazivom Psiholingvistički kolokvijumi, koje su organizovale: Svenka Savić, Dubravka Valić Nedeljković i Veronika Mitro sa saradnicama) pod sloganom: Imamo pameti – nemamo para.

Predavanja tokom prvog semestra (1997)

Rod i jezik - Kodeks neseksističke upotrebe jezika

Religija i žene