DODATNA OBUKA

SEMINARI, KONFERENCIJE, TRENINZI   IZVAN STUDIJA 1997 - 2007.

Datum

Naziv skupa

Mesto

Organizator

Učesnice ŽSI

1996.

jun

Cirriculum Development Program Application

Budimpešta, Mađarska

Curriculum Resource Center, Central European University

Svenka Savić

 

1997.

18 - 19.04.

Skup mreže protiv muškog nasilja nad ženama u SR Jugoslaviji

Beograd

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

Svenka Savić

06.05.

Sastanak ženskih studija

Subotica

Ženske studije u Subotici

Dubravka Valić Nedeljković

20.05.

STAR na Hvar: Regionalna konferencija žena na temu zagovaranje za stav javnosti

Hvar, Hrvatska

Delphi International, STAR Project

Svenka Savić

20.06.

Predavanje: Društveni profil žena menadžera u Srbiji devedesetih

Subotica

Ženske studije u Subotici

Slobodanka Markov

09.08.

Umrežavanje ženskih studija u Vojvodini

Novi Sad

 

Svenka Savić, Dubravka Valić Nedeljković, Ana Bu, Gordana Stojaković

07 - 10. 08.

VI međunarodni sastanak Žene u crnom: Mreža ženske solidarnosti protiv rata

Novi Sad

Žene u crnom

Svenka Savić, Dubravka Valić Nedeljković, Ana Bu, Gordana Stojaković

23 - 29. 06.

II svetski ekumenski kongres: Pomirenje - dar Božji i izvor novog života

Grac, Austrija

CCEE (Council of Bishops' Conferences i CEC (Conference of European Churches

Svenka Savić

24. 08 - 06.09.

Seminar Tavita I: Lydia project training session for Balkan women

Kilifarevo, Veliko Trnovo, Bugarska

Ecumenical Forum of Europian Christian Women

Biljana Stanković

21 - 23. 10.

Seminar: Žene u liderstvu

Niška Banja

STAR Project

Nera Legac

 

1998.

29.01 - 01.02.

Seminar: Razvoj nevladinih organizacija

Petrovaradin

OXFAM i Građanske inicijative

Ljiljana Milićević

12 - 18. 02.

Seminar: Humanistic Psyhology and Women's Problems

 

Gender Studies Center, Psyhology Department of Samara State University and Assistance Association Socio Women

Veronika Mitro

08.02 - 01.03.

 Srpska zimska škola u Poljskoj

Myslence, Poljska

School for Leaders

Violeta Zubanov

05.03. - 08.03.

Gobalna ženska kampanja za ženska ljudska prava: Osmi mart - ženski pokret, sada

Beograd

Centar za ženske studije, Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja, Bioskop Rex

Svenka Savić

07.03.

Radionica Ženske inicijative

Beograd

Centar za ženske studije

Slavica Eremić

10 - 11.04.

Smeminar: Žene i tolerancija

Beograd

Kuća tolerancije

Ružica Borišev, Zorica Kuburić

11 - 13. 06.

I forum jugoslovenskih nevladinih organizacija

Beograd

Centar za razvoj neprofitnog sektora

Ružica Borišev

14. 08 - 06. 09.

Tavita Phase II

Edinburg, Glazgov, Ajona

Ecumenical Forum of Europian Christian Women

Biljana Stanković

17 - 27. 08.

Summer School for International Dialogue and Understanding: Identities, Minorities and Conflict

Prag, Češka

International Secretariat Helsinki Citizens' Assembly

Miškić Gabrijela

03 - 04. 10.

Putujuća ženska mirovna radionica: Ženska prava su ljudska prava

Bačka Palanka

Žene u crnom

Marija Komaromi

13 - 15. 11.

Seminar:  Korak ka uspehu 1

Novi Sad

TIM TRI (Trening razvoj informacije za NVO)

Ružica Borišev, Nera Legac

18 - 20. 12.

Seminar: Korak ka uspehu 2

Petrovaradin

TIM TRI (Trening razvoj informacije za NVO)

Nera Legac

15.12.

VIII seminar prevencije narkomanije

Novi Sad

Skupština grada, Odbor za borbu protiv narkomanije

Miler Sanja

19.12.

Seminar: Žene i mediji

Novi Sad

 

Svenka Savić, Biljana Stanković

 

1999.

07.03.

Žene, mediji i moć

Beograd

Asocijacija za žensku inicijativu

Ružica Borišev i Olga Blanarik Šade

mart - septembar

Akciono istraživanje: Dokumentovanje ženskih iskustava u ratu

Beograd

Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja

Ružica Borišev i Biljana Stanković

26.07.

Otvaranje Letnje škole socijalne tolerancije

Novi Sad

Agencija Telos

Ružica Borišev

avgust

IV evropska ženska letnja akademija

Boldern, Švajcarska

Evropski ženski koledž

Marija Komaromi

05 - 15. 08.

Ženske putujuće mirovne radionice: Žene u crnom

Ulcinj

Žene u crnom

Ružica Borišev i Olga Blanarik Šade

25.08 - 03.09.

Antiratni forum u SR Nemačkoj

Muhlheim, Dortmund, Dusseldorf, Essen; Nemačka

 

Valerija Tomin Sabo

01.09.

Sastanak Fonda za otvoreno društvo i NVO

Beograd

Fond

Ružica Borišev

03 - 05. 09.

Seminar: Pogled u budućnost

Beograd

Građanske inicijative

Nevenka Bjelica

07 - 10. 10.

Mreža ženske solidarnosti protiv rata: Ako želiš mir - pripremaj mir

Ulcinj

Žene u crnom

Ružica Borišev i Valerija Sabo Tomin

02 - 24. 10.

Seminar: Sećanje žena

Novi Sad

ŽSI ?

Svenka Savić, Ružica Borišev, Slobodanka Markov, Biljana Stanković, Slavica Eremić, Marija Komaromi, Vera Vasić

29 - 31. 10.

II forum jugoslovenskih nevladinih organizacija

Subotica

CRNPS, Beograd

Nevenka Bjelica

04 - 07. 11.

Konferencija istraživanja budućnosti (pozitivnom vizijom do pozitivne akcije): Položaj žene u Jugoslavijiu 2020

Subotica

Fond za otvoreno društvo

Biljana Stanković

05 - 12. 11.

Škola za civilno društvo Politea

Palić

Centar za demokratiju

Monika Panić

19 - 20. 11.

Seminar: Izbori i mediji

Novi Sad

Novosadska novinarska škola

Nevenka Bjelica i Dragica Plećaš

03 - 06. 12.

Susret žena aktivistkinja

Rojmon (Pariz), Frncuska

Transeuropean

Edita Jankov

 

2000.

18 - 19. 02.

Seminar: Neusvojeni zakon o lokalnoj samoupravi: negacija lokalne samouprave

Novi Sad

Novosadska novinarska škola, CeSID

Dragica Plećaš

03 - 05. 03.

Okrugli sto: Prepreke i prednosti u borbi za ravnopravnost u trećem milenijumu

Banja Luka

Udružene žene i Helsinški parlament građana

Dragica Plećaš

30.10.

Sastanak sa ministarkom za pitanja žena u Vojvodini

Novi Sad

 

Svenka Savić

17 - 19. 11.

Konferencija NVO: (O)čuvanje demokratije

Beograd

Građanske inicijative

Snežana Todić

18 - 19. 11.

Putujuće ženske mirovne radionice: Žene i moć

Novi Sad

Žene u crnom

Marija Komaromi, Nada BrankovJAsmina Savić i Milena Rajić

 

2001.

28.09.

Seminar: Planiranje, monitoring i evaluacija

Novi Sad

Ekumenska humanitarna organizacija

Olivia Tešić

08 - 15. 12.

Napredni trening iz nenasilne komunikacije

Zagreb

Centar za mirovne studije i MIRamiDA Plus

Slađana Milačić i Danica Novaković

 

2002.

09 - 10. 02.

Putujuće ženske mirovne radionice: Ženska mirovna politika

Novi Sad

Žene u crnom

Slađana Milačić i Danica Novaković

03 - 07. 04.

Seminar: Na ušću prava

Brežice, Slovenija

Mladinski centar Brežice i Centar za mirovne studije Zagreb

Bojan Živković

 

2003.

14 - 16. 02.

Konsultativna konferencija Federacije NVO Srbije: Udruženi građani i građanke

Beograd

Građanske inicijative

Veronika Mitro

08.06.

Konferencija: Ženska saradnja u Euroregiji DKMT

Novi Sad

Vojvođanka - regionalna ženska inicijativa

Svenka Savić

20.06.

Prvi sastanak: Regionalna kontakt grupa za ljudska prava

Beograd

OHCHR - Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Veonika Mitro

27 - 28. 06.

Poboljšanje položaja žena i devojaka u SCG

Beograd

ABBA/ CEELI - Američko udruženje pravnika/ pravna inicijativa za centralnu Evropu i Evroaziju; UNICEF; UN OHCHR - Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Veronika Mitro

16 - 17. 09.

International NGO conference: Building Bridges of Democracy

Novi Sad

CIVICUS

Veronika Mitro

26.11 - 01. 12.

Trening: Promocija i zaštita ljudslih prava i prava manjina u SCG

Soko Banja

Evropsko udruženje studenata (Niš), Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju (Niš), Derven - udruženje za razvoj civilnog društva (Svrljig), Kreativni centar Caribrod (Dimitrovgrad)

Tanja Maravić i Nebojša Đerić

19.11.

Seminar nemačka iskustva i YU stvarnost: Prvi koraci reforme obrazovanja - reforma univerziteta

Novi Sad

Novosadska novinarska škola

Svenka Savić

10. 12.

Konferencija o zakonima o rodnoj ravnopravnosti u Jugoistočnoj Evropi

Novi Sad

Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Veronika Mitro

 

2004.

06 - 08. 08.

Seminar: Žene Balkana za mir – aktivistkinje prelaze granice

Novi Sad

Žene ženama (Sarajevo), Ženski klub Princeza Ksenija (Cetinje), Urban-in (Novi Pazar)  ProFemina (Beograd), Fondacija Institut za otvoreno društvo – Makedonija (Skoplje), Institutum Studiorum Humanitatis (Ljubljana), Kosovski centar građanskih inicijativa (Priština),  Centar za žene žrtve rata (Zagreb), Centar za kulturnu dekontaminaciju (Beograd), Albanska grupa za ljudska prava (Tirana)Balkan

Svenka Savić

07. 10.

Seminar za medije u Novom Sadu: Ka Evropi - marginalizovane grupe i odgovorno novinarstvo

Novi Sad

Labris

Svenka Savić

21 - 24. 10.

Seminar: Evropska politika jednakih mogućnosti u Srbiji 1

Palić

Centar za demokratiju

Maja Sedlarević

25 - 28. 11.

Seminar: Evropska politika jednakih mogućnosti u Srbiji 2

Vrnjačka Banja

Centar za demokratiju

Svenka Savić

16.12.

Tribina: Feminizam - stvarnost ili utopija

Novi Sad

Žene u crnom i KC Damad Novi Pazar

Svenka Savić

16 - 18. 12.

Gender Awareness Training for Municipal Focal Points

Banja Vrujci

OSCE

Svenka Savić

 

2005.

14 - 17. 04.

Seminar: Evropska politika jednakih mogućnosti u Srbiji 1

Kikinda

Centar za demokratiju

Marijana Pajvančić

22.04.

Okrugli sto o jednakosti svih građana u javnom govoru: Kako te vidim?

Novi Sad

Centar Živeti uspravno, Kancelarija pokrajinskog ombudsmana Centra za samostalni život invalida Srbije i ŽSI

Veronika Mitro, Milijana Trivanović, Maja Branković, Marijana Čanak

19 - 22. 05.

Seminar: Evropska politika jednakih mogućnosti u Srbiji  2

Beograd

Centar za demokratiju

 

03 - 05. 06.

Trening o lobiranju 1: Efektivno zalaganje za socijalnu pravdu

Beograd

Glas razlike i Pax Christi

Marijana Čanak

13.07.

Konsultativni sastanak sa NVO na temu ravnopravnosti polova

Beograd

Nacionalna služba za zapošljavanje

Veronika Mitro

20 - 23. 10.

Seminar: Različite/ i  a ravnopravne/ i

Beograd

Labris

Svenka Savić

27. 10.

Konferencija: Finansije lokalnih uprava u APV i evropske integracije

Novi Sad

Fond za razvoj neprofitnog sektora APV

Marijana Čanak

31. 10.

Predavanje: Seksizam u jeziku

Beograd

Centar za ženske studije

Svenka Savić

03. 11.

Predavanje o Milevi Marić - Ajnštajn

Novi Sad

VANU

Svenka Savić

05. 11.

Trening za lobiranje2:  Za ideje socijalne pravde u kontekstu evropskih integracija

Beograd

Glas razlike i Pax Christi

Marijana Čanak

26 - 27. 11.

Godišnja konferencija FeNS-a: Razvoj, održivost, samostalnost

Vrnjačka Banja

FeNS

Marijana Čanak

02.12.

Seminar za komisije i lica za rodnu ravnopravnost sa teritorije APV: Rodna ravnopravnost

Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Svenka Savić

02. 12.

Tribina: Viskokoškolsko obrazovanje Roma

Novi Sad

ŽSI

Svenka Savić, Veronika Mitro

10 - 11. 12.

Međunarodna naučna konferencija i II nacionalni seminar: Žena i sport

Beograd

Olimpijski komitet SCG i Fakultet spotra i fizičkog vaspitanja Beograd

Svenka Savić

13 - 14. 12.

Konferencija Novi izazovi u regionalnoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi

Novi Sad

The Citizens' Pact for SEE i Stability pact Gender Task Force

Svenka Savić

15. 12.

Tribina: Žene i sport

Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu, ACIMSI Centar za rodne studije, ŽSI

Svenka Savić, Marijana Čanak

16. 12.

Okrugli sto: Studenti i praksa

Novi Sad

Centar za monitoring i evaluaciju

Marijana Čanak

 

2006.

14. 01.

Pripremni seminar za trenerice i organizatore: Žene to mogu u medijima

Beograd

Norwegain People's Aid, regional Representative's Office South East Europe, Udruženje žena Peščanik iz Kruševca

Svenka Savić

03 - 05. 02.

Konferencija: Ženska evropska perspektiva

Palić

AŽIN

Svenka Savić

07. 02.

Prezentacija Holandske Reformatske Partije SGP

Novi Sad

EHO

Marijana Čanak

27. 02.

Konferenciaj u okviru regionalnog projekta Romske žene to mogu

Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Stability Pact Gender Task Force

Svenka savić

10 - 12. 03.

Edukacija političarki, prvi seminar: Politika - jezik - mediji

Tivat

 

Svenka Savić

16. 03.

Konferencija: U susret zakonu o ravnopravnosti polova

Beograd

Freedom House, Centar modernih veština, Beogradski fond za političku izuzetnost

Veronika Mitro

28. 03.

Predstavljanje knjige i rasprava o istraživanju: Televizija u Evropi: regulativa, politika i nezavisnost

Beograd

Open Society Institute i Medija centar

Marijana Čanak

06. 04.

Panel diskusija: Socijalni dijalog i osnaživanje žena u sindikatima u Srbiji

Novi Sad

Sekretarijat za rad, zapošljavanjne i ravnopravnost polova

Svenka Savić

02. 06.

Sastanak predstavnika medija i NVO sektora

Novi Sad

Radio-televizija Novi Sad

Marijana Čanak

10 - 28. 07.

Fifteenth Annual Democracy and Diversity Graduate Summer Institute Media and Social Change

Krakov, Poljska

The Transregional Cener for Democratic Studies (TCDS), The New school for Social Research

Veronika Mitro

24 - 27. 08.

Regionalna konferencija ženskih studija: Od iste ka različitoj - od različite ka istoj

Kotor

ANIMA, Kvina till Kvina i EAST _ EAST program Instituta za otvoreno društvo

Veronika Mitro i Svenka Savić

31. 08 - 02. 09.

10. međunarodni kongres Renovabis: Životni oblici porodive - pitanje budućnosti

Frajzing, Nemačka

Renovabis - akcija solidarnosti nemačkih katolika sa ljudima srednje i istočne Evrope

Marija Kožul