DIPLOMSKI RADOVI

Ukupni podaci o diplomskim radovima (1999 – 2008)


Tema

Kandidatkinja

Mentorka

PRVA GENERACIJA
 (upisane u prvu godinu u letnjem semestru školske 1996/97)

Žene na tržištu rada

Ana Bu

dr Svenka Savić

Osnivanje ženskih studija i stvaralaštva u Subotici

Jasminka Dulić

dr Svenka Savić

Seksizam u televizijskoj reklami

Nera Legac

dr Vera Vasić

Druga smena

Ljiljana Milićević

dr Gordana Vuksanović

Osobine razgovora žene i muškarca u situaciji kupoprodaje

Veronika Mitro

dr Svenka Savić

Fens teatar za sve

Biljana Stanković

dr Svenka Savić

Žene u turističkim agencijama u Novom Sadu

Gordana Stojaković

dr Svenka Savić

Seksizam u odrednicama Rečnika srpskohrvatskog književnog
jezika Matice srpske i Matice hrvatske (I - III) i
Matice srpske (IV - VI), 1967-1976

Gordana Štasni

dr Vera Vasić

 

DRUGA GENERACIJA
(upisane u prvu godinu u zimskom semestru školske 1997/98)

Život i lik Mona Lize

Olga Blanarik Šade

dr Vladislava Felbabov

Žene u skloništu

Ružica Borišev

dr Slobodanka Markov

Polne razlike u razumevanju govora: funcionalna asimetrija
moždanih hemisfera u sposobnosti čitanja na
ranom osnovnoškolskom uzrastu

Đerđi Erdeš*

dr Svenka Savić

Ženski biznis u oblasti zdravlja

Ester Marija

dr Slobodanka Markov

Političarke u politici

Slavica Eremić

dr Svenka Savić

Američki ženski rodoslov Erike Jong

Jasna Milenović

dr Vladislava Felbabov

Biografija stare Vojvođanke: Julijana

Gabrijela Miškić

dr Svenka Savić

Žensko pravo glasa u stvaralaštvu Đorđa Tasića

Dragica Plećaš

dr Marijana Pajvančić

Biti novinarka - biti svedokinja demokratizacije društva

Gizela Štanjo Tot

Ana Bu

 

TREĆA GENERACIJA
(upisane u prvu godinu u zimskom semestru školske 1998/99)

Životna priča starije Nemice

Dajana Mandžo

dr Svenka Savić

Životna priča Mare (1917)

Sara Savić Jevđenić

dr Svenka Savić

Odnos nataliteta i siromaštva žena u Vojvodini

Valerija Tomin Sabo

dr Svenka Savić i dr Slobodanka Markov

 

ČETVRTA GENERACIJA
(upisane u prvu godinu u zimskom semestru 1999/2000)

Životne priče starih Romkinja

Marija Aleksandrović i Jelena Jovanović

dr Svenka Savić

Životne priče starih Romkinja

Stanka Dimitrova

dr Svenka Savić

Klara Šuman - velika pijanistkinja XIX veka

Dragana Malešev

dr Svenka Savić

Vidljivost žene u novinskm člancima –
osobine pisanja o ženi u Blicu

Ivanka Nović

dr Svenka Savić

Kako organizovati i voditi ženske diskusione tribine

Jasna Rajić

dr Svenka Savić

Indira Gandi - borkinja za svetski mir

Milena Šijački Bulatović

dr Marija Komaromi

Diskurs analiza tekstova o ženi u dnevnim novinama Politika

Slađana Trajkovski Milačić

dr Svenka Savić

Dnevnički zapisi monahinja u manastiru

Valentina Vukobratović

dr Svenka Savić

 

PETA GENERACIJA
(upisane u prvu godinu u zimskom semestru 2000/01)

Slika žene u dnevnom listu Politika: 1990 - 2002.

Nikolina Bešir

dr Svenka Savić

Diskursna obeležja u porukama emisije „Ventil” Radija 021

Bojana Medić

dr Vera Vasić

Pejorativi, psovke i agresivni izrazi u anonimnim
porukama emisije „Ventil” Radija 021

Violeta Morina

dr Vera Vasić

Životne priče žena: Marija

Danica Novaković

dr Svenka Savić

Žena u religijama Sveta

Tamara Popović

dr Svenka Savić

Poruke u emisiji „Ventil” Radija 021: registar ličnosti i
forme za oslovljavanje i identifikaciju

Zorica Radić

dr Vera Vasić

Poruke u emisiji „Ventil” Radija 021: registar ličnosti i

forme za oslovljavanje i identifikaciju

Milena Rajić

dr Vera Vasić

Koncept materinstva u biografijama žena severoistočne Srbije

Biljana Sikimić*

dr Marija Komaromi

Analiza „Ventila”: podaci iz ankete o emisiji Radija 021

Slavica Starešina

dr Vera Vasić

Uloga donatora u razvoju ženskog pokreta u Vojvodini

Zorana Šijački

Ana Bu

Ženske životne priče: Mira

Maja Vasić

dr Svenka Savić

Osnivanje Udruženja Romkinja Amarilis iz Novog Sada

Radmila Zećirović

dr Vera Vasić

Predstave tela: predstave o telu hetero i homoseksualki

Bojan Živković

dr Vera Vasić

 

ŠESTA GENERACIJA
(upisane u prvu godinu u zimskom semestru 2001/02)

Žene u političkim strankama na primeru Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV)

Nada Dabić

dr Slobodanka Markov

Obrazovanje aktivistkinja u civilnim inicijativama u Vojvodini

Branka Dačević

dr Svenka Savić

'Ekumenska mapa Novog Sada'

Ankica Dragin *

Ana Bu

Predstava žene u Magyar szo

Marina Ileš

dr Vera Vasić

Aktivistkinje u civilnim inicijativama u Vojvodini: pitanje identiteta

Bojana Jelečanin i Marija Jelečanin

dr Svenka Savić

Vojvođanske aktivistkinje u izgradnji civilnog društva: vrednosti

Nikolina Knežević

dr Svenka Savić

Socijalna mapa žena u lokalnim novinama

Marija Mladenov

dr Vera Vasić

Civilno društvo i angažman žena u njemu

Hajrija Petronijević

dr Svenka Savić

Aktivistkinje u civilnim inicijativama u Vojvodini: ženska moć

Ljubica Soro

dr Svenka Savić

Članci o ženi: vest o nečemu – vest o nekome

Nina Stanimirov Veriš

dr Vera Vasić

Žene u nevladinom sektoru u lokalnim novinama

Olivija Tešić

dr Vera Vasić

Predstava o ženi u informativno-političkim novinama na rusinskom jeziku Ruske slovo u 2002. godini

Marija Tot

dr Vera Vasić

Životne priče kolonistkinja u Vojvodini

Nataša Vavan

dr Svenka Savić

 

SEDMA GENERACIJA
(upisane u prvu godinu u zimskom semestru 2002/03)

Žene i mediji: žanrovska prezentacija žena

Višnja Baćanović

dr Dubravka Valić Nedeljković

Odnos medija prema ženama: novinska fotografija

Maja Ciganović i Milana Krunić Belić

dr Dubravka Valić Nedeljković

Feministička teologija: Mi smo crkva

U Čarna Ćosić

dr Svenka Savić

Odnos medija prema ženama: povod i izvor tekstova o ženi

Aleksandra Ejić

dr Dubravka Valić Nedeljković

Odnos medija prema ženama: žanrovska prezentacija žena

Tijana Gaćinović

dr Dubravka Valić Nedeljković

Životne priče Slovakinja

Ana Jaškova

dr Svenka Savić

Stavovi studentske populacije prema seksualnosti

Lana Klasić i Tanja Marović

dr Slobodanka Markov

Odnos medija prema ženama: odnos subjekta i objekta

Zorana Kokotović

dr Dubravka Valić Nedeljković

Forme ženskog roda u identifikaciji

Suada Kučlar

dr Vera Vasić

Položaj žene u hrišćanskoj teologiji: kritički osvrt na delo Meri Dejli Iza Boga oca

Željka Maričić

dr Svenka Savić

Projekat za otvaranje centra za žensku ekološku inicijativu

Marija Šolajić

dr Slobodanka Markov

Odnos medija prema ženama: kako autori vrednuju ženu u novinskom tekstu

Ivana Vukov

dr Dubravka Valić Nedeljković

 

OSMA GENERACIJA
(upisane u prvu godinu u zimskom semestru 2003/ 2004)

Životna priča Milke (1934, Siverić)

Suzana Ameti i Alenka Oreščanin

dr Svenka Savić

Raspodela resursa unutar domaćinstva i rodno disagregirana analiza raspodele porodičnog budžeta

Elizabeta Bradarić

dr Tatjana Đurić Kuzmanović

Rodno budžetske implikacije nasilja u porodici

Saveta Ćatić

dr Tatjana Đurić Kuzmanović

Aktivizam mladih na primeru omladinske NVO Proni

Nebojša Đerić

dr Slobodanka Markov

Životna priča Lidije

Valerija Ember Vladić

dr Svenka Savić

Rodno budžetiranje i poslovni inkubatori

Marijana Fojkar i Ružica Jovanović

dr Tatjana Đurić Kuzmanović

Životna priča Hrvatice

Bojana Gušić

dr Svenka Savić

Operske pevačice u Srpskom narodnom pozorištu

Jasna Kastel

dr Svenka Savić

Volonterski rad u okviru budžetske inicijative

Danica Lajko i Evica Pintor

dr Tatjana Đurić Kuzmanović

Iskustva rodno budžetskih inicijativa u svetu i bližem okruženju

Stanka Leskovac

dr Tatjana Đurić Kuzmanović

Životna priča Ane (1928, Vrdnik)

Suzana Lukovnjak

dr Svenka Savić

Tatjan Đurić Kuzmanović (2002) Rodnost i razvoj u Srbiji - od dirigovanog nerazvoja do tranzicije (prikaz knjige)

Milena Marinković

dr Svenka Savić

Kako otpočeti privatni biznis: prilog životnoj priči iz Inđije

Tanja Milinčić

dr Svenka Savić

Preduzetništvo i rodni budžet

Milanka Milivojev i Živana Šolak

dr Tatjana Đurić Kuzmanović

Životna priča Marice (1919, Kać)

Agneza Petruševski

dr Svenka Savić

Zabava mladih u Novom Sadu: rodne razlike

Marijana Pješčić i Zvezdana Stanković

dr Svenka Savić

Prezentacija metoda rodno osetljive analize budžeta

Tatjana Radojević

dr Tatjana Đurić Kuzmanović

Stav od odbornika-ca skupstine opstine Stara Pazova o rodnom budzetiranju

Vjera Rudović

dr Tatjana Đurić Kuzmanović

Specifičnosti alkoholizma kod žena hospitalizovanih na Klinici za bolesti zavisnosti Kliničkog centra Novi Sad 2004 - 2005. godine

Danijela Vasić

dr Slavica Selaković - Buršić

Participacija žena u lokalnoj i pokrajinskoj vlasti u AP Vojvodini

Ivana Zdravković

dr Slobodanka Markov

Životna priča Jozefine (1952, Tavankut)

Ljiljana Živković-Tarka

dr Svenka Savić

 

DEVETA GENERACIJA
(upisane u prvu godinu u zimskom semestru 2004/ 2005)

Romkinje u Vojvodini:  Istraživanje položaja Romkinja u Vojvodini

Maja Branković

Veronika Mitro

Žene u psihologiji

Jelena Čale

dr Svenka Savić

Životne priča Živke (1924)

Keco Snežana

dr Svenka Savić

Analiza ljubavnih romana u Gloriji

Marijana Čanak

dr Svenka Savić

Životne priče Mađarica u Vojvodini

Agneš Čor, Ana Čor i Čila David

Veronika Mitro

Žene u islamu

Dizdarević Ljiljana

dr Svenka Savić

Žene i mediji: nasilje nad ženama u dnevnim novinama

Mirjana Đekić

Veronika Mitro

Rodna perspektiva jednog tipa novinskog teksta: čitulje (Dan, Podgorica, 2006)

Ivana Đukić i Ružica Đukić

dr Vera Vasić

Kako sam organizovala tkačke radionice sa Romkinjama

Verica Kovačević

dr Svenka Savić

Zaštita reproduktivnog zdravlja adolescentkinja

Jela Stević

dr Branka Gajin

Životna priča Hrvatice

Ivana Strugar Varga

dr Svenka Savić

Životna priča invalitkinje

Milijana Trivanović

dr Svenka Savić

 

DESETA GENERACIJA
(upisane u prvu godinu u zimskom semestru 2005/ 2006)

SOS telefon za žrtve nasilja u Novom Sadu: 2002 - 2006.

Dragana Božić i Ljiljana Vulović

Ana Bu i dr Svenka Savić

Majka i ćerka

Ružica Čolić i Vesna Čolić

dr Svenka Savić

Uloga, mogućnost i spremnost pravnika da zastupaju interese žena žrtava porodičnog nasilja

Sanja Grujić i Dragana Karišik

Veronika Mitro

Kako odabiram udžbenike za decu u I razredu: rodna perspektiva?

Tatjana Krišan

dr Svenka Savić

(ŽENSKI) Srednjoškolski dom u Novom Sadu (Srpski učiteljski konvikt) 1895 - 2007

Milica Ljubenković

dr Svenka Savić

Žene i samoubistvo i potreba za osnivanjem centra za prevenciju mentalnog zdravlja žena

Zlatica Mamužić

dr Svenka Savić

Diskurs analiza tekstova o sportistkinjama u dnevnom listu Dnevnik (januar - jun 2006)

Vesna Popović

dr Svenka Savić

Životne priče žena u Vojvodini: Jodal

Judita Sabo

dr Svenka Savić

Životne priče žena u Vojvodini: Marija Doboš (1931), Bački Monoštor

Tamara Stojković

dr Svenka Savić

Prikaz knjige Mrine Blagojević Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse (tom I i II)

Slađana Vagurić

dr Svenka Savić

Život i delo Tereze Avilske

Elizabeta Vojnić Hajduk Stanić

dr Svenka Savić

Uloga žena kao pojedinki i u okviru mirovnih organizacija/ udruženja/ pokreta u procesima pomirenja na prostorima bivše Jugoslavije

Senka Vračarić

dr Svenka Savić

 

JEDANAESTA GENERACIJA
(upisane u letnjem semestru 2007/ 2008 na kurs Ekofeminizam)

PRIKAZ
Holi, Mirela (2007): Društveni aspekti ekofeminizma (potčinjenost i moć)

Bojana Begović

mr Dragana Todorović

Romi i ekologija:
Otpad i sekundarne sirovine Roma i Romkinja u gradu

Milana Grbić i Đorđe Jovanović

dr Svenka Savić

Ekofeministička edukacija – edukacija za održivi razvoj

Ivana Inđin

mr Dragana Todorović

Stanovanje Roma i Romkinja

Biljana Jovanović i Rodić Zorica

dr Svenka Savić

Zaštita životinja – ekofeministički pristup

Tamara Kozić, Biljana Rakić i Sara Savić Jevđenić

dr Svenka Savić

Budućnost ženskog mirovnog aktivizma u Srbiji

Bojan Krivokapić

mr Dragana Todorović

Rodno osvajanje vrednosti: rodno održiva ekonomija

Moris Lerart

mr Dragana Todorović

Analiza Knjige Postanka iz diskursa ženske duhovnosti i ekofeminizma

Zlatica Mamužić

dr Ivana Milojević

PRIKAZ
Geiger, Marija (2006): Kako je okoliš postao feminističko pitanje ili što je zapravo ekofeminizam?

Kristina Periškić

Maja Solar

Ekofeminizam i dekonstrukcija političke ekonomije

Ivan Radenković i Maja Solar

mr Dragana Todorović