PRIKAZI KNJIGA

Draga Gajić
Visokoobrazovana romska ženska elita u Vojvodini

Svenka Savić, Kako je muški rod od Devica? Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2016)

Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, Podgorica, februar 2017, 265-267 str.

2017.

download

Margareta Bašaragin
Životne priče univerzitetskih profesorki

Svenka Savić, Profesorke Univerziteta u Novom Sadu: životne priče,
Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, Novi Sad, 2015.

Genero br. 20, 2016. 181-187. str.

2016.

download

ROD I JEZIK
Priredile Svenka Savić, Marijana Čanak, Veronika Mitro, Gordana Štasni

Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, Novi Sad, 2009, 191 str.

2009.

download

Relja Knežević
Zašto su ćutale majka i ćerka - o istom ratu

Dnevnik, 07. april 2009.

2009.

download

Autor: A. P.
Knjiga Magde i Nevene Simin o holokaustu
Rat se ne završava potpisom primirja

Danas, 01. juli 2009.

2009.

download

Zašto su ćutale?

Magda Simin-Bošan i Nevena Simin

Dnevnik, 07. april 2009.

2009.

download

Radmila Lotina - Od Estere do Edit Štajn

Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku (2009),
ur. Svenka Savić i Rebeka Jadranka Anić, Ženske studije i Futura publikacije

Dnevnik, 12. jun 2009, str. 24

2009.

download

Nada Sekulić
Feministička teologija (1999). ur. Svenka Savić, Futura publikacije, Novi Sad, str. 245.

Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku

2009.

download

Radica Đukanović
Životne priče žena: A što ću ti ja jadna pričat (2008). Savić, Svenka, Veronika Mitro, Sara Savić, Marijana Čanak, Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, Novi Sad, 2008, 590 str.

Misao

2009.

download

Mirjana Tejić
Ka rod nom budžetiranju: vodič (2007). pr.
Tatjana Đurić-Kuzmanović,
Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad, 162 str.

TEMIDA
Mart 2008, str. 89-92
ISSN: 1450-6637

2008.

download

Zoran Jovanović
(Pogled unazad: Svenka Savić o igri i baletu (2007). ur. Veronika Mitro, Vesna Krčmar i Marijana Čanak, Ženske studije i futura publikacije, Novi Sad)

Beograd, Gradska biblioteka,
6. april 2007.

2007.

download

B. D. Belčević
Od teoretskih sagledavanja do memoarske proze
(Pogled unazad: Svenka Savić o igri i baletu (2007). ur. Veronika Mitro, Vesna Krčmar i Marijana Čanak, Ženske studije i futura publikacije, Novi Sad)

                                                       Danas

2007.

download

Irina Subotić
Dragocena mera savesti
(Pogled unazad: Svenka Savić o igri i baletu)

S C E N A : časopis za pozorišnu umetnost
Novi Sad, 2007. broj 1-2 godina XLIII januar-jun YU ISSN 0036-5734

2007.

download

Tatjana Vujović
Romkinje 2 (2007). ur. Svenka Savić, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad.

Sociološka luča I/2

2007.

download

Snežana Kresoja
Romkinje 2 :  Curriculus Vitiosus nove elite
(Romkinje 2, 2007)

 

2007.

download

Biljana Sikimić
Škola romologije (2006). Svenka Savić i Veronika Mitro, Ženske studije i Furura publikacije, Novi Sad, str.186.

 

2006.

download

Andrea Peto
Vajdasági magyar nők élettörténetei(2006). Svenka Savić i Veronika Mitro

Reč na promociji knjige

2006.

download

Gordana Stojaković
Jazovi i mostovi (2005). Elizabet Kestli, Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, Novi Sad; prevod na srpski: Lidija Dmitrijev.

Reč na promociji knjige

2005.

download

Хелена Међеши
Животне приче Русинки
("Рускинї: животни приповедки"/"Русинке: животне приче", Футура публикације, Нови  Сад, 2003)

 

2004.

download

Svenka Savić, BALET: prvih pedeset godina: 1950-2003 (2004). pr. Vesna Krčmar, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad, str. 216.

Na dan obeležavanja 50 godina postojanja Baleta SNP u Novom Sadu, 25. maj

2004.

download

Kosta Savić
Jedna izuzetna monografija
55 godina Baletske škole u Novom Sadu (2004). Svenka Savić, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad.

Dnevnik

2004.

download

Gordana Bekčić
Romkinje: biografije starih Romkinja u Vojvodini (2000). Svenka Savić, Marija Aleksandrović, Stanka Dimitrov, Jelena Jovanović, studije i Futura publikacije, Novi Sad.

 

2003.

download

Milena Marinković
(TATJANA DJURIĆ - KUZMANOVIĆ (2002),Rodnost i razvoj — od dirigovanog nerazvoja do tranzicije)

 

2002.

download

A.C.
Feministička teologija (1999). ur. Svenka Savić, Futura publikacije, Novi Sad, str. 245.

Politika

2001.

download

Ljiljana Pešikan-Ljuštanović
Ženske životne priče
Životne priče žena: Vojvođanke 1917 – 1931 (2001). Svenka  Savić i saradnice, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad, str. 418.

Reč na promociji pod geslom Žene čuvaju istoriju

2001.

download

Marina Arsenović – Pavlović
Romkinje: biografije starih Romkinja u Vojvodini (2000). Svenka Savić, Marija Aleksandrović, Stanka Dimitrov, Jelena Jovanović, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad.

PSIHOLOGIJA, Beograd
2001, 1-2, 209-212

2001.

download

Marija Kleut
Njihovi nepisani memoari
(Romkinje: biografije starih Romkinja u Vojvodini)

Letopis Matice srpske (2001), god. 177, knj. 468, sv. 3, Matica srpska, Novi Sad, str. 365 - 368

2001.

download

Milan Živanović
Čeoni sudar sa životom
(Životne priče žena: Romkinje i Vojvođanke)

Dnevnik

2001.

download

Ljiljana Pešikan-Ljuštanović
Romkinje: biografije starih Romkinja u Vojvodini (2000). Svenka Savić, Marija Aleksandrović, Stanka Dimitrov, Jelena Jovanović, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad.

Reč na promociji knjige

2001.

download

Gordana Stojaković
Vera Šosberg (2000). Svenka Savić, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad

 

2001.

download