O NAMA

Ženske studije i istraživanjaUdruženje građana "Ženske studije i istraživanja" (ŽSI) je nestranačko samostalno udruženje građana koje proučava, istražuje, unapređuje i poboljšava društveni položaj žena.

ŽSI ima za cilj da:
- proučava i istražuje društveni status žena u umetnosti, kulturi, nauci, istoriji i sl;
- artikuliše interese, stavove i specifičnosto žena;
- unapređuje i produbljuje stručnu i pedagošku aktivnost vezanu za društveni status žena.

Ženske studije i istraživanjaRadi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje „Ženske studije i istraživanja" bavi se sledećim delatnostima i temama:
- Organizovanjem tematskih predavanja prema utvrđenom programu rada;
- Organizovanjem simpozijuma, konferencija, javnih tribina, edukativnih radionica i drugih oblika razmene iskustva;
- Istraživanjem društvenog položaja žena;
- Sakupljanjem informaciono-dokumentacione građe i knjižno-časopisnog fonda;
- Izdavanjem publikacija vezanih za ostvarenje ciljeva i zadataka Udruženja.
 


 

U Ženskim studijama su četiri osnovne jedinice:
1. Obrazovne aktivnosti
2. Izdavački program
3. Istraživački projekti
4. Dokumentacioni centar

Dokumentacioni centar:
Od osnivanja u ŽSI sakuplja se različit dokumentacioni materijal: knjižni fond (3500), audioteka - edukativni materijal i oral history (300), videoteka - dokumentarni filmovi i snimci javnih tribina (50), fototeka (1720) i veliki broj tekstualnih materijala...


PRINCIPI RADA I VREDNOSTI ŽENSKIH STUDIJA I ISTRAŽIVANJA - ŽSI
Kako radimo i za šta se zalažemo?

1. Poštovanje ljudskih prava
ŽSI priznaje urođeno dostojanstvo svake osobe i podržava ugrožene pojedince/ke i zajednice u njihovom nastojanju da se izbore za budućnost dostojnu žena i muškaraca i društvo u kome se poštuju ljudska prava, nediskriminacija, jednakost i jednake individualne i društvene mogućnosti za sve osobe uz uvažavanje njihove različitosti.

2. Rodna ravnopravnost
ŽSI se zalaže za jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce i vidi to kao uslov za kulturni, politički, ekonomski, socijalni i svaki drugi napredak zajednice.

3. Upotreba rodno senzitivnog jezika

4. Razvoj solidarnosti i sestrinstva
ŽSI se zalaže za solidarnost i socijalnu pravdu i da oni koji/koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti imaju veće učešće u donošenju odluka koje se tiču njihovog života, poboljšanja životnog standarda i opšte dobrobiti. Solidarnost, međusobno povezivanje i inkluzija treba da doprinesu prevazilaženju društvenih problema i dostojanstvenom životu za sve.

5. Doprinos ženskoj istoriji i istoriji za žene

6. Partnerstvo, participativnost i timski rad
ŽSI se zalaže za stalan dijalog i partnerstvo, uključivanje i povezivanje ženskih organizacija i svih zainteresovanih strana u svim oblastima svog delovanja. U skladu sa tim principom, ŽSI podržava učešće svih građana i građanki u procesu donošenja odluka bitnih za njihov život i život njihove zajednice. Smatra da je razvoj stabilnog i solidarnog društva rezultat inkluzivnih i participativnih procesa, pristupa orijentisanih ka osobama i usmerenja ka pitanjima roda, umrežavanju i radu na izgradnji građanskog društva.

7. Interkulturni dijalog
ŽSI se zalaže za uspostavljanje dinamičkih i interaktivnih odnosa između grupa koje pripadaju različitim kulturama i za otvorenu i dostojanstvenu razmenu mišljenja između pojedinaca i pojedinki i grupa drugačijeg etničkog, kulturnog, verskog i jezičkog porekla i nasleđa uz uzajamno razumevanje i poštovanje.

8. Transparentnost, odgovornost i efikasnost u radu
U svim aspektima svog rada ŽSI se zalaže za najviše standarde efikasnosti, kvaliteta, fleksibilnosti, transparentnosti i otvorenosti u radu, kao i za odgovornost i etičnost prema svim zainteresovanim stranama. ŽSI to postiže putem pravilne i racionalne raspodele i korišćenja raspoloživih resursa, ulaganjem u njihov razvoj i spremnošću da uči i da se menja u skladu sa zahtevima svog okruženja.

9 Održivi razvoj
ŽSI podržava uspostavljanje ravnoteže između društvenih, ekonomskih, tehnoloških i ekoloških faktora kako bi se bogatstvo i resursi naše planete sačuvali za buduće generacije.