Ženska romska mreža Vojvodine u povodu Svetskog dana Roma

Ženska romska mreža Vojvodine (ŽRMV) obeležila je Svetski dan Roma kulturnom manifestacijom u Narodnoj biblioteci u Bečeju. Manifestaciju je ispred ŽRMV organizovalo udruženje Integra iz Bečeja, uz podšrku Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Građanskih inicijative iz Beograda, Narodne biblioteke i Muzičke škole Petar Konjović iz Bečeja.

ŽRMV jasno je poručila za Svetski dan Roma da su Romkinje Vojvodine velika snaga, ali i ponos vojvođanske romske zajednice i značajan oslonac u ostvarivanju ciljeva Dekade Roma.

Manifestacija je otpočela romskom himnom Đelem, đelem koju je na klaviru svirala mlada pijaniskinja Aleksandra Aleksandrović, učenica II godine srednje Muzičke škole „Isidor Bajić“.  Sve učesnice i publika u tišini su stajali i pažljivo slušali divne note romske himne i na kraju velikim aplauzom pozdravile otvaranje skupa.

Prisutne su ispred Ženske romske mreže Vojvodine pozdravile kratkim uvodnim govorom na romskom, Maja Jovanović, aktivistkinja udruženja “Rromano suno” iz Deronje, na srpskom, Bogdanka Radul, aktivistkinja udruženja Romkinje u Dekadi i na mađarskom, Angela Slavnić, predsednica udruženja Integra iz Bečeja, i domaćica manifestacije.  Navele se da se Svetski dan Roma proslavlja od 1971. godine, kada je usvojena i romska himna i zastava. Podsetile su na loš položaj Romkinja, i na dvostruku diskriminaciju kojoj su izložene, kao žene i kao Romkinje ali i na činjenicu da među Romkinjama ima mnogo vrednih, obrazovanih, i uspešnih žena koje svojim zalaganjem utiru put novim generacijama Romkinja i menjaju sliku Romkinje u Vojvodine u emancipovanu ženu koja se bori za ostvarenje svojih ljudskih prava.

Prisutne je pozdravio predsednik Skupštine opštine Bečej, Dušan Jovanović izrazio je svoje zadovoljstvo što se manifestacija Ženske romske mreže Vojvodine održava u Bečeju i istakao da to nije slučajno jer je opština Bečej multinacionalna i multikonfenionalna u kojoj su pripadnici svake nacionalnosti dobrodošli i prihvaćeni. Naveo je da je u Bečeju aktivno nekoliko udruženja Roma i Romkinja i da je opština jedna od prvih koja je uvela romskog koordinatora. Izrazio je veliko zadovoljstvo dosadašnjim radom koordinatorke za romska pitanja, Angele Slavnić i uverenje da će uz njeno zalaganje romska zajednica u Bečeju uvek dobiti podršku opštinskih struktura.

Prisutne je pozdravio i predsednik opštinskog veca za medunacionalne i meduverske odnose Šandor Pal koji je izmedu ostalog istakao da je Becej pravo mesto u Vojvodini za održavanje aktivnosti ŽRMV, jer u Beceju je na poslove koordinatora za romska pitanja rasporedena žena i cak dve romske organizacije za svoje lidere birale su Romkinje. Romkinje su u Beceju prepoznate kao važne partnerke u ostvarivanju poboljšanja statusa Roma.

U ime ŽRMV prisutne je pozdravila Marija Aleksandrovic, predsednica udruženja Istraživaci Romi iz Žablja, udruženja koje u ovom periodu rukovodi radom ŽMRV. Najpre je cestitala svim Romkinjama i Romima Svetski dan Roma, a zatim je upoznala je prisutne da je ŽMRV osnovana u junu 2008. godine i da danas broji trideset aktivistkinja iz dvadeset i tri romaka udruženja sa teritorije trinaest opština Vojvodine. Iskazala je svoje zadovoljstvo dosadašnjim radom Ženske romske mreže Vojvodine i podrškom koju je ostvarila. Navela je da je ŽRMV sacinila predlog projekta iz oblasti obrazovanja za zapošljavanje i predstavila na donatorskoj konferenciji koju je organizovla Kancelarija za inkluziju Roma i Matice romske uz podršku Sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine i obeležila je Dan žena veoma uspešnom ulicnom akcijom u Novom Sadu. Istakla je na kraju da ŽRMV do sada ostvarila podršku Sekretarijata za propise upravu i nacionalne manjine, Sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Kancelarije za inkluziju Roma, Zavoda za ravnopravnost polova, Gradanskih inicijativa iz Beograda, Ženskog fonda Rekonstrukcija iz Beograda, Ženskih studija i istraživanja iz Novog Sada, Romskog programa RTV Vojvodine i Studija M, kao i trinaest skupština opština u Vojvodini.

Nakon uvodnih izlaganja predstavljen je rad i stvaralaštvo žena. Najpre su predstavnice udruženja Istraživaci Romi iz Žablja, Marija Aleksandrovic i Jelena Jovanovic predstavile istraživacke rezultate svog udruženje. Naglašavajuci znacaj podrške Ženskih studija i istraživanja u Novom Sadu i strucno vodstvo profesorke doktorke Svenke Savic istakle su doprinos biografije starih Romkinja i istraživacke rezultate o kultu nevinosti i ranom stupanju u brak, kako romologiji kao nauci tako i za planiranje konkretnih aktivnosti za unapredenje položaja Romkinja.

Pesnicko stvaralaštvo Romkinja predstavile su Maja Jovanovic i Manjika Manja Nikolic.

Maja Jovanovic, pesnikinja, asistkentkinja za Rome u školi, prevoditeljica na romski i aktivistkinja udruženja “Rromano suno” iz Deronje citala je romsku poeziju iz zbirke koju je izdalo njeno udruženje. Manjika Nikolic, pesnikinja i aktivistkinja udruženja “Mocne žene” iz Sombora citala je svoje pesme iz zbirke pesama “Ciganska majka” (Rromani dej). Pesnikinje je uz tihe zvuke klavira pratila Aleksandra Aleksandrovic.

Obrazovna dostignuca Romkinja predstavila je recima i svojim licnim primerom Marina Simeunovic, studentkinja cetvrte godine Pravnog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinja udruženja “Romska omladina danas” iz Starih Banovaca. Navela je da na Univerzitetu u Novom Sadu danas studira preko 200 Roma i Romkinja, a da su studentkinje u vecini. Naglasila je da su veliki doprinos njenom uspešnom studiranju upravo pružile Romkinje i Romi aktivisti koji su utrli put za mlade i uvek su tu kao podrška i porodica kojoj oseca da pripada i iz koje crpi snagu.

Uspešne Romkinje liderke predstavila je Danica Jovanovic, predsednica udruženja “Rom” iz Novog Beceja predstavljajuci rad svoga udruženja u oblasti eliminacije nasilja u porodici. Navela je da “SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina” u Novom Beceju radi na madarskom, romskom i rumunskom i da je za dve godine postojanja opravdao svoje postojanje jer pripadnicama nacionalnih grupa olakšava izlazak iz kruga nasilja.

Na poslovima koordinatora za romska pitanja u Vojvodini je u mnogim opštinama postavljena Romkinja: u Novom Sadu – Radmila Zecirovic, u Kovinu - Vesna Novakov, u Beceju – Angela Slavnic; u Odžacima – Jelica Miškovic, koja je i aktivistkinja Udruženja mladi Romi iz Bogojeva. Govorila je o svom dosadašnjem radu kao koordinatorke za romska pitanja u opštini i istakla da su ucinjeni znacajni pomaci u rešavanju stambenog pitanja i ostvarivanju pomoci za obrazovanje romske dece predškolskog i školskog uzrasta.

Uspešne poslovne Romkinje predstavila je Tereza Ðerfi, dugogodišnja službenica u upravnim poslovima, aktivistkinja udruženja Mocne žene iz Sombora i uspešna antikvarka. Predstavljajuci svoj poslovni put istakla je da je upornošcu, verom u sebe i svoje sposobnosti prevazilazila svaku teškocu i uvek stremila uspehu.

Angela Slavnic je na kraju zahvalila na ucešcu svima koji su pozdravili i podržali skup, svim ucesnicama i prisutnima i posebno se zahvalila direktorki Narodne biblioteke u Beceju Eržebet Kinka na ustupljenom prostoru i direktorki muzicke škole „Petar Konjovic“ Tamari Krajtmart na ustupljenom klaviru i pozvala Aleksandru Aleksandrovic, mladu romsku pijanistkinju, da za završnicu manifestacije odsvira Nokturno Fredika Šopena.

Ženska romska mreža Vojvodine predstavila je uspešne Romkinje istraživacice, liderke, pesnikinje, pijanisktinje, antikvarke, koordinatorke, studentkinja i pokazala da su Romkinje velika snaga Roma u Vojvodini.

Na kraju su prisutni Romski aktivisti cestitali clanicama Romske ženske mreže Vojvodine na divnoj manifestaciji za Svetski dan Roma poklanjajuci svakoj ucesnici crvenu ružu i zatim su svi svecano uz koktel i klasicnu muziku proslavili Svetski dan Roma.     

Veronika Mitro           


vrati se nazad